Bestyrelsesuddannelse med fokus på iværksættere

Modulopbygget bestyrelsesuddannelse med fokus på iværksætter-virksomheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Bestyrelsesuddannelse – kort fortalt

Med vores bestyrelsesuddannelse får du den dybdegående indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, der er nødvendig for at sammensætte en god bestyrelse samt bestride en bestyrelsespost.

Uddannelsen består af 5 moduler, der vil lære dig alt fra regnskab til selskabsret, rolletyper og hjerneforskning.

På bestyrelsesuddannelsen vil du blive undervist af både top profesionelle erhvervsfolk, forskere og succesfulde iværksættere. Dermed får du både et solidt teoretisk grundlag at arbejde ud fra og inspiration fra den virkelige verden.

Læs videre herunder for en grundig gennemgang bestyrelsesuddannelsens 5 moduler, eller læs mere om vores bestyrelseskonference.

Iværksætter-Bestyrelse – de 5 Moduler

Modul 1: Bestyrelsen i selskabsretligt perspektiv

Indhold og formål på dette modul

Dette modul omhandler, hvad et selskab er, hvad en bestyrelse indeholder, sammensætningen af en bestyrelse, rekruttering til en bestyrelse, samt hvordan man får fat på en bestyrelsespost.

På dette modul, ”Bestyrelsen i selskabsretligt perspektiv”, gennemgås teorier og begreber som stiller sig centrale i forhold til bestyrelsesarbejdet generelt. Denne del af bestyrelsesuddannelsen vil desuden præsenterer dig for erhvervslivets forskellige virksomhedsformer, samt hvordan disse relateres til diverse bestyrelsesposter. Ansvar og muligt erstatningsansvar gennemgås tillige, herunder mulig forsikringsdækning mv. Dette er ren basis viden for overhovedet at kunne drive en virksomhed, og det er nyttigt for ALLE på ALLE niveauer.

Underviseren på dette modul er advokat og superiværksætter Jackie Phillip med gæsteunderviserene Jesper Bergstrøm (kendt coach og foredragsholder samt iværksætter) og Uffe Ambjørn (Tidligere partner i Deloitte indenfor virksomhedstransaktioner og kapitalfremskaffelse, nu selvstændig iværksætter med eget firma)

Modul 2: Persontyper i bestyrelsen

Indhold og formål på dette modul

Dette modul omhandler, hvordan man sammensætter en bestyrelse med de rigtige mennesker. Det største aktiv i en iværksættervirksomhed er ikke varelagre eller systemer, det er menneskerne bag, og som er involveret. Du vil under modulet lære om din egen persontypes styrker i bestyrelsen og hvordan du spiller det stærkere, herunder:

 • Personlighedstræk – styrker og svagheder
 • Bestyrelsen som organisme
 • Samarbejde i bestyrelsen og rollefordeling

Underviseren på dette modul er sociolog Rikke Østergaard med gæst advokat Jackie Phillip. Se om Rikke under fanen ”undervisere”.

Billede af udleverede ark til bestyrelsesuddannelse

Modul 3: Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv

Indhold og formål på dette modul

Dette modul giver en forståelse for regnskaber, samt indsigt i, hvilke vigtige elementer i et regnskab, det kræves at forstå som leder. Der introduceres en række teorier, modeller samt konkrete værktøjer til forståelse og analyse af håndtering af regnskaber.

Modulet giver indblik i den proces, fra de første trin i en årsrapports udarbejdelse, til den endelige årsrapport, herunder analyse heraf. Der bliver endvidere givet indblik i processerne omkring køb og salg af virksomheder, omstrukturering, samt redegørelse for begreberne ”makro”, ”økonomi” og ”CSR”.

Noget af det vigtigste for iværksættere og virksomhedsledere, samt kursister der gerne vil ind i en iværksætterbestyrelse er, at de kan se faresignaler på lang afstand. Eksterne og interne faresignaler. Derfor har vores bestyrelsesuddannelse særligt fokus på dette og det gennemgås nøje. 

Efter dette modul, ”Regnskabsforståelse set i et bestyrelsesperspektiv”, vil man være i stand til, på et overordnet niveau, at redegøre og forstå grundlaget for en årsrapport, herunder indholdet heraf, faresignaler, ligesom man på et overordnet niveau vil være i stand til, selvstændigt, at foretage analyser af virksomheder samt værdisætte disse.

Underviseren på dette modul er Statsautoriseret revisor Bent Kofoed med gæst advokat Jackie Phillip. Se om Bent under fanen ”undervisere”.

Billede af mødelokale til bestyrelsesuddannelse

Modul 4: Hjernen og bestyrelsen

Indhold og formål på dette modul

Dette modul omhandler, hvordan bestyrelsen sikrer sig, at de beslutninger der bliver taget, er de bedste beslutninger. I dette modul vil der blive lagt fokus på den nyeste forskning inden for neuro-decision-making og neuro-economics. med vores bestyrelsesuddannelse vil du altså lære tricks om din egen hjerne, samt hvordan man bedre kan træffe de gode beslutninger i en iværksættervirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, som ikke er styret af frygt eller følelser, herunder:

 • Viden om hjernen
 • Neuro-decision-making
 • Neuro-economics
 • Neuro leadership
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Hvordan man kan træne sig selv i forhold til at være helt skarp, når der skal træffes beslutninger

Underviseren på dette modul er sociolog Rikke Østergaard med gæst advokat Jackie Phillip. Se om Rikke under fanen ”undervisere”.

Billede af mand der deltager i bestyrelsesuddannelse

Modul 5: Bestyrelsens roller, strategi, online og turn arounds  

Indhold og formål på dette modul

Dette modul omhandler formandens rolle i bestyrelsen og det menige bestyrelsesmedlems rolle og arbejdsopgaver. I modulet vil der bl.a. også være fokus på corporate communication, intern kommunikation og kommunikation på de sociale medier etc. Endvidere ligges der stort fokus på ansvaret ved at sidde i en bestyrelse. 

Ved indtrædelse i bestyrelseserhvervet har bestyrelsesmedlemmerne bestemte rettigheder og pligter, som er væsentlige at kende til.

Dette modul indeholder en række teorier, som knytter sig til bestyrelsens overordnede pligter og rettigheder. Modulet, ”Bestyrelsens roller, strategi, online og turn arounds”, har fokus på de juridiske aspekter inden for bestyrelsesarbejdet, da det er essentielt at forstå det bagvedliggende juridiske udgangspunkt for bestyrelsens handlinger. Med bestyrelsesuddannelsen får du desuden konkrete værktøjer til iværksætter bestyrelsen, samt konkrete hjælpemidler. Både til kortsigtet drift og langsigtet udvikling af virksomheden. 

Der undervises ydermere i strategi, og hvilke oplevelser underviserne har med strategidage, samt ”hvad der virker”.

GÆST 1:

Morten Wagner kommer og taler om iværksætteri og online, samt sine egne erfaringer og tips til hvordan du lykkedes som iværksætter og/eller iværksætterbestyrelsesmedlem.

GÆST 2:

Claus Kjeldsen (Instituttet for Fremtidsforskning), se nærmere om Claus under fanen “undervisere”. Claus fortæller om fremtidens trends for iværksættere i bestyrelser om omverdenen.

***

Efter gennemførelse af Bestyrelsesuddannelsens 5 moduler følger en mundtlig eksamen. Pensum er efter tilmelding tilgængeligt online.

No show eller sygdom giver ikke ret til pengene tilbage, men et nyt modul på et andet tidspunkt kan tilbydes.

Uddannelsen afholdes på Amaliegade 9,2, 1256 København K

Bliv kontaktet af os allerede i dag

Medlem af iværksætter-bestyrelse

Jackie Phillip

Advokat (L) - HD (O)

Iværksætter-Bestyrelsesuddannelsen 2019

 • Hold 1: Januar – juni, kl. 11-17
 • Hold 2: Juni – december, kl. 11-17

Kr. 24.995,00 + moms