Den Stressfri Organisation Leder Diplom Uddannelse

Et hovedproblem i hele diskussionen om stress er den manglende accept af problemet på mange niveauer i samfundet. Der er brug for øget lovgivning, ikke mindst i form af krav til arbejdsgiverne, hvis vi for alvor skal have gjort noget ved de stigende stressproblemer. Det fastslår en af Danmarks førende stresseksperter, fhv. overlæge Bo Netterstrøm.

Leder Diplom Uddannelse

500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress og sygefravær grundet arbejdsrelateret stress. Det koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt. Hvad sker der i Danmark? Vi burde være verdens lykkeligste, det er en samfunds epidemi, men er det også en form for massehysteri? Svaret er både ja og nej, men facts er, at stress smitter som en steppebrand, ligesom glæde og humor smitter. Vi skal tage ansvar for kulturen i virksomheden, hvis vi skal vende organisationen fra udbrændte medarbejdere til medarbejdere med arbejdsglæde og overskud. Det har vi derfor lavet et 1-dags kursus om, kaldet “Leder Diplom Uddannelse”. 

Målsætning

Ledere skal i fremtiden være meget bedre rustet til at forebygge stress. Stress i organisationen kan have mange årsager, men med en grundlæggende viden og simple teknikker kan vi både forebygge og helbrede stress. 

Udbytte

Du får den nyeste viden på området, og lærer at skabe en stressfri organisation på en nem og omkostningsfri måde.

Temaer på dagen

  • Introduktion til den nyeste neuro-science på området
  • Fra stress til fokus på overskud
  • Stress smitter – indblik i den nyeste sociologiske forskning og redskaber til hvordan vi stopper smitten?
  • Fra kaos til forventningsafstemning
  • Fra konfliktsky ledelse – til direkte empatisk og kniv skarp
  • Fremtidens stressfri organisation
  • Ny lovgivning på området 

Undervisere

Rikke Østergaard, sociolog og stress ekspert. Hun er forfatter til de to bestsellere “Sluk Emhætten – Træn din hjerne og træf bedre beslutninger” og “Tak!”
Hun vil belære os om taknemlighed som verdens simpleste teknik til at stoppe produktionen af stresshormoner.

Jackie Phillip, advokat – HD (O) og iværksætter, vil tage os igennem, hvordan ledelsen skal håndterer stress i organisationen. Derudover udfordringerne vedrørende alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til høj præstation, og arbejdspres er med til, at et stigende antal danskere er stresse. Der er derfor i øvrigt nedsat af regeringen et nationalt stresspanel, som skal komme med bud til løsninger.  

Bliv kontaktet af os allerede i dag

Medlem af iværksætter-bestyrelse

Jackie Phillip

Advokat (L) - HD (O)

Leder Diplom Uddannelse i 2019:

  • Den 3/9-2019

Kl. 10:30 – 16:30

Kr. 4.995 + moms